Kontakt

Producentem Edwarda jest firma 2040 Sp. z o.o.

Nasza siedziba:

2040 Sp z o.o.
ul. Podole 60
30-394 Kraków PL

Kontakt: meet@edward.ai
KRS 0000626022, NIP 9442251749
Kapitał zakładowy w wysokości 76.500,00 zł opłacony w całości

EDWARD to inteligentny asystent wykorzystywany z sukcesem przez zespoły sprzedaży, HR i marketingu w całej Polsce.

Czekamy na Ciebie! Zostań jednym z Klientów!
Masz pytania? meet@edward.ai‍
2040 Sp. z o.o. | All rights reserved.